Stichting HelemaalGroen

Begonnen als particulier initiatief, heeft HelemaalGroen per 30 april 2020 de stichtingsvorm aangenomen.

Doel van de stichting: 'De omgeving schoonmaken en schoonhouden van zwerfvuil met behulp van een app die het traject vastlegt van de zwerfvuilraper en een dashboard bijhoudt van het aantal afgelegde opgeschoonde kilometers'.

Zie hiervoor app.helemaalgroen.nl: Hiermee wordt real time per deelnemer de geregistreerde route en de opgeschoonde kilometers bijgehouden.

Stichting HelemaalGroen staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven met KvK-nummer 77941918 en met RSIN-nummer 861207506. HelemaalGroen heeft de ANBI status als Algemeen Nut Beogende instelling.

Beleidsplan

Samen met mensen die zich willen inzetten voor een schone omgeving, Nederland zo vrij mogelijk maken van zwerfvuil. Download ons Beleidsplan (pdf).

Verslag van de uitgeoefende activiteiten met de financiële verantwoording volgt binnen 6 maanden na de afloop van elk boekjaar. Ons eerste verslag volgt daarom in 2021.

Bestuur

Voorzitter: Rik Otto rik@helemaalgroen.nl
Secretaris: Jaap de Boer jaap@helemaalgroen.nl
Penningmeester: Wytze Schuurmans wytze@helemaalgroen.nl
Ons bestuur werkt onbezoldigd, alleen kosten gemaakt in verband met het uitoefenen van de functie kunnen worden vergoed.

Contact

Jaap de Boer info@helemaalgroen.nl

zwerfvuil-app-helemaalgroen-downloaden

Sponsors en ambassadeurs

Stichting HelemaalGroen bedankt haar sponsors en ambassadeurs!

ANBI-status

Stichting HelemaalGroen heeft de ANBI status: Algemeen Nut Beogende instelling.

ANBI-status-HelemaalGroen