Stichting HelemaalGroen

HelemaalGroen, dat gaan we samen doen!

Wij hebben maar één doel: Heel Nederland opschonen van zwerfvuil. We bieden hiervoor een - gratis app. Dit begon als een particulier initiatief van Jaap de Boer. Hij bedacht de app en financierde hiervoor zelf de eerste versies. In 2020 werd HelemaalGroen een stichting en kreeg het als 'goed doel' de ANBI status. Bestuur en medewerkers worden niet betaald, alleen wat onkosten worden vergoed.

Het initiatief 'draait' dankzij particuliere financiering, sponsoren, donaties en veel vrijwillige inzet, waarvoor veel dank!

ANBI-status-HelemaalGroen

ANBI-status
Stichting HelemaalGroen heeft de ANBI status: Algemeen Nut Beogende instelling. Giften zijn dan - onder voorwaarden - aftrekbaar voor de belasting.