Stichting Helemaal Groen

HelemaalGroen heeft één doel: Nederland opschonen van zwerfvuil. Hiervoor hebben wij een gratis app ontwikkeld die het traject van elke deelnemende zwerfvuilraper zichtbaar maakt: Een dashboard toont de routes en de opgeschoonde kilometers per deelnemer én per gemeente.

In Nederland schoongemaakt door deelnemers aan HelemaalGroen:
in 2019: 24.000 km
in 2020: 72.000 km
in 2021: 220.000 km
in 2022: 220.241 km!

Begonnen als particulier initiatief door Jaap de Boer werd HelemaalGroen in 2020 een stichting en kreeg het als 'goed doel' de ANBI status. Het bestuur werkt onbezoldigd: Alleen kosten die worden gemaakt voor het uitoefenen van de functie worden vergoed.

HelemaalGroen bedankt alle deelnemers, sponsors, donateurs en ambassadeurs om Nederland HelemaalGroen te maken!

ANBI-status
Stichting HelemaalGroen heeft de ANBI status: Algemeen Nut Beogende instelling.

ANBI-status-HelemaalGroen