Stichting Helemaal Groen

HelemaalGroen heeft één doel: Nederland opschonen van zwerfvuil. Hiervoor hebben wij een gratis app ontwikkeld die het traject van elke deelnemende zwerfvuilraper zichtbaar maakt: Een dashboard toont de routes en de opgeschoonde kilometers per deelnemer én per gemeente.

In Nederland schoongemaakt door deelnemers aan HelemaalGroen:
in 2019: 24.000 km
in 2020: 72.000 km
in 2021: 220.000 km

In 2022 hopen we weer verder te komen!

Begonnen als particulier initiatief door Jaap de Boer werd HelemaalGroen in 2020 een stichting en kreeg het als 'goed doel' de ANBI status. Het bestuur werkt onbezoldigd: Alleen kosten die worden gemaakt voor het uitoefenen van de functie worden vergoed.

HelemaalGroen bedankt alle deelnemers, sponsors, donateurs en ambassadeurs om Nederland HelemaalGroen te maken!

ANBI-status
Stichting HelemaalGroen heeft de ANBI status: Algemeen Nut Beogende instelling.

ANBI-status-HelemaalGroen