Stichting Helemaal Groen

HelemaalGroen heeft als doel: De omgeving schoonmaken en schoonhouden van zwerfvuil. Hiervoor hebben wij een gratis app ontwikkeld die het traject van elke deelnemende zwerfvuilraper zichtbaar maakt: Een dashboard toont de routes en de opgeschoonde kilometers per deelnemer én per gemeente.

Begonnen als particulier initiatief door Jaap de Boer werd HelemaalGroen in 2020 een stichting en kreeg als 'goed doel' de ANBI status.

Het bestuur werkt onbezoldigd: Alleen kosten die worden gemaakt voor het uitoefenen van de functie worden vergoed.

HelemaalGroen bedankt haar sponsors, donateurs en ambassadeurs om met ons Nederland HelemaalGroen te maken!

ANBI-status
Stichting HelemaalGroen heeft de ANBI status: Algemeen Nut Beogende instelling.

ANBI-status-HelemaalGroenBeleid en jaarverslag
Download het Beleidsplan (pdf).
Download het jaarverslag 2020 (pdf).