Stichting Helemaal Groen

Begonnen als particulier initiatief, is HelemaalGroen in april 2020 een stichting geworden. De stichting heeft als doel:

'De omgeving schoonmaken en schoonhouden van zwerfvuil met behulp van een app die het traject vastlegt van de zwerfvuilraper en die een dashboard bijhoudt van het aantal afgelegde en opgeschoonde kilometers'.

Oftewel: Met de app worden op app.helemaalgroen.nl per deelnemer alle gelopen en opgeschoonde routes getoond.

HelemaalGroen heeft als 'goed doel' de ANBI status als Algemeen Nut Beogende instelling gekregen. Ons bestuur werkt daarom ook onbezoldigd: Alleen kosten die worden gemaakt voor het uitoefenen van de functie kunnen worden vergoed.

Beleidsplan

Download hier ons Beleidsplan (als pdf).

Verslag van de uitgeoefende activiteiten met de financiële verantwoording volgt binnen 6 maanden na de afloop van elk boekjaar. Ons eerste verslag volgt daarom in 2021.

zwerfvuil-app-helemaalgroen-downloaden

Sponsors en ambassadeurs
Stichting HelemaalGroen bedankt haar sponsors en ambassadeurs!

ANBI-status
Stichting HelemaalGroen heeft de ANBI status: Algemeen Nut Beogende instelling.

ANBI-status-HelemaalGroen