Stichting Helemaal Groen

HelemaalGroen heeft één doel: Nederland opschonen van zwerfvuil. Hiervoor is een gratis app gemaakt die het traject van elke deelnemende zwerfvuilraper direct zichtbaar maakt: Een dashboard toont de routes en de opgeschoonde kilometers per deelnemer én per gemeente.

Met de app van HelemaalGroen is schoongemaakt:
in 2019: 24.000 km
in 2020: 72.000 km
in 2021: 220.000 km
in 2022: 220.241 km!

Met een totaal van ruim 657.000 schoongemaakte kilometers is dat een afstand van 1,5 keer naar de maan!

Begonnen als particulier initiatief door Jaap de Boer die er veel eigen geld instak,werd HelemaalGroen in 2020 een stichting en kreeg het als 'goed doel' de ANBI status. Het bestuur werkt onbezoldigd: Alleen kosten die worden gemaakt voor het uitoefenen van de functie worden vergoed.

HelemaalGroen bedankt alle deelnemers, sponsors, donateurs en ambassadeurs om Nederland HelemaalGroen te maken!

ANBI-status
Stichting HelemaalGroen heeft de ANBI status: Algemeen Nut Beogende instelling. Giften zijn dan - onder voorwaarden - aftrekbaar voor de belasting.

ANBI-status-HelemaalGroen