Privacybeleid HelemaalGroen.nl

HelemaalGroen.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

HelemaalGroen.nl heeft deze privacy verklaring opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 wordt gehandhaafd).

De onderstaande privacy verklaring is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met HelemaalGroen.nl

Delen met derden
HelemaalGroen.nl zal je gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is:
• Voor de uitvoering van een overeenkomst met jou.
• Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens
HelemaalGroen.nl kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van diensten van HelemaalGroen.nl en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan HelemaalGroen.nl verstrekt.

Bij HelemaalGroen.nl kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
• Je voor- en achternaam
• Je adresgegevens
• Je telefoonnummer
• Je e-mailadres
• Je bankrekeningnummer, als je iets aanschaft via deze site.
• Aanvullende informatie die nodig is voor een specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken.

HelemaalGroen.nl verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan HelemaalGroen.nl je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst.

Cookies
HelemaalGroen.nl kan gebruik (gaan) maken van partijen om berichten op social media te delen, zoals Facebook, twitter, LinkedIn, Instagram en Google+. Deze partijen kunnen cookies op je computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van deze partijen (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen.

HelemaalGroen.nl maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op jouw computer.

Disclaimer
HelemaalGroen.nl is gerechtigd de inhoud van deze privacy verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

KvK
HelemaalGroen.nl is bij de KvK geregistreerd als HelemaalGroen en met inschrijvingsnummer KvK 08105433.

Inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@helemaalgroen.nl

HelemaalGroen.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.